573 333 266

Kamna, krb nebo sporák?

Když se rozhodnete pro způsob vytápění, čeká vás praktická volba: krb, kamna, krbová kamna nebo kachlový sporák? Rozhodující roli hraje to, k čemu topidlo potřebujete a jak ho budete používat. Lehkým kachlovým sporákem nevytopíte celou chalupu, předimenzovaný krb zase může přetápět místnost. S výběrem nejvhodnějšího řešení vám poradíme v naší prodejně.

Krbová vložka

Klasické krby s otevřeným ohništěm jsou velmi nehospodárné. Spotřebují nejen velké množství dřeva ale ohromné množství i vzduchu a jejich účinnost dosahuje maximálně 20 %. Daleko efektivnější je spalování ve speciálních krbových vložkách s keramickým sklem. Ty oproti krbu šetří až polovinu palivového dříví a dosahují účinnosti až 75 %. Krbové vložky mohou fungovat jako teplovzdušné i teplovodní systémy.


Krbová kamna

Krbová kamna jsou vlastně zmenšené krby s krbovou vložkou, ale bez obezdívky. Mají proto samy o sobě velmi malou akumulační schopnost, to ale mohou kompenzovat, pokud jsou vybavena teplovodní akumulační nádrží. Účinnost krbových kamen může dosahovat až 75 %.


Kamnová vložka

Snad jedinou nevýhodou kachlových kamen je, že v nich není vidět do ohniště. Moderní kamnové vložky, které jsou jakousi speciální obdobou krbových vložek, odstraňují i tento nedostatek. Kachlová kamna tak kromě příjemného sálavého tepla a vysoké, až 90% účinnosti mohou nabídnout i příjemný dojem z pohledu do ohně.


Kachlový sporák

Je konstruovaný pro vaření a má proto malé ohniště, kde se snáz reguluje oheň. Není to tedy systém určený k hlavnímu vytápění velkých objektů. V topném systému je proto vhodný jako doplněk, který chatám a chalupám dodává nezaměnitelnou atmosféru. Jeho velmi elegantní a praktickou variantou je mobilní kachlový sporák.


Hypokaust

Hypokaustní systém je něco jako Svatý grál moderní kamnařiny. Jeho název pochází z řeckého „hypokauston“, což znamená vytápění zdola. Řekové totiž vytápěli zespoda podlahy svých lázní, což od nich pak okopírovali Římané a vyvezli tento vynález do Evropy. Principem hypokaustu je rozložit teplo na velkou plochu, ze které se uvolňuje pozvolným sáláním. Dnešní hypokaust uvnitř některých kamnových systémů využívá stejného tisíciletími ověřeného fyzikálního principu uzavřené cirkulace tepla, má ale k dispozici nové moderní technologie a materiály, zejména prefabrikované šamotové horkovzdušné tahy s velkou akumulační schopností.